drevo, lampa, osvetlenie, arli

kus dreva vyplavený Dunajom má niečo do seba a presne sme vedeli, čo s ním zamotaný vo farebných kábloch teraz visí nad hlavou a svieti Pozn. pos...