Cieľom je cesta? V tom prípade Airbnb. Oslovila nás Janka. Že má taký byt. A vlastne ani to nie. Vraj: "Veľmi sa nerozbiehajte keď otvoríte dvere...