Dokorán otvorené Kapitulské dvory + prvý letom nasiaknutý deň. ... Od všetkého a všetkých chrbtom otočená, prachom zapadnutá, pomaly chátrajúca......