... everything is illuminated ... Všetko vždy prechádza procesom osvetlenia... prirodzeného... umelého... bežného až takmer nepovšimnutého ... Pe...