keď chlieb znamená celý svet ... náhodné stretnutia si vyžadujú náhodné činy a vzniká netradičné spojenie hausmaus a zdravé pečenie lebo aj chlie...