Category: ,

pokračujeme v nastavenom

znovu pre Mixit a znovu s ich tubusmi

napadli nám ďalšie veci, s ktorých výrobou sa zabavíte doma všetci

nič tak nevýjde navnivoč

podmorský svet

čo k tomu treba:

materiál

veľký tubus Mixit

výkres z recyklovaného papiera

akrylové farby (biela, čierna, sivá a modrá)

špagát/lyko

lepidlo v tube

pomôcky

pinzeta

čierna fixka

nožnice

orezávadlo

štetec

nádoba na miešanie farby

celý pracovný postup nájdete tu