Category: ,

kus dreva

vyplavený Dunajom má niečo do seba

a presne sme vedeli, čo s ním

zamotaný vo farebných kábloch teraz visí nad hlavou

a svieti

Pozn. postup je o niečo zložitejší, ale so sebazaprením, človeku nie vždy vlastným :), to s pomocou zvládnete.