Category: ,

Betón je o veľkej sebadôvere 🙂.  

Aspoň my to tak vnímame.

Kým sme sa odhodlali  k prvému betónovému počinu…

Už sa mu ale nedalo vyhnúť.

A tak v dielni hausmaus vznikli tentokrát stolčeky – sivasté a surové, od fádnosti vzdialené.

Od tohto momentu sme sa do betónu zamilovali.