Category: ,

mali sme prebytočný hodinový strojček zo starých hodín

a zostal aj betón z už hotovej lampy

tu výsledok