ako doma

výstava v Kunsthalle prináša nielen deťom nový rozmer výstav

interaktívna učí ľudí spoznávať sochy a prichádzať na kĺb sochárstvu

“nájdi si miesto, z ktorého budeš mať najlepší výhľad na všetky sochy”

“postav sa k nim a dokresli sa do obrázku v skutočnej mierke”

byť len kúsok od sochy a nemôcť sa jej dotknúť

a predsa odísť s pocitom, ktorý v nás vyvolá

na výstave v Kunsthalle – malej priestorom, veľkej hodnotou strávite čas a odnesiete si z nej viac ako len vizuál vtesnaný do pamäte

interaktivita ale nie je jej podstatou

na jednom mieste sa skoncentrovali diela monumentálnych rozmerov, ktoré pre svoju veľkosť zostali pomerne dlho v depozitároch…

keď veľkosť diskvalifikuje a pritom “fyzickú skúsenosť v prípade vizuálneho umenia považujeme za najpodstatnejšiu časť percepcie”

“Podľa americkej teoretičky a kurátorky Johanny Burtonovej sochu definuje krúživý pohyb okolo nej a tento pohyb dokola neumožňuje zachytiť umelecké dielo na jeden raz v celku.”

(Vladimíra Büngerová)

z domácnosti

vybrané objekty a inštalácie su tvorené z predmetov vyskytujúcich sa v domácnosti

na tomto mieste vytvárajú iné príbehy, súvislosti a vzťahy

fotky sú zanedbateľné

treba ísť a dotýkať sa pohľadom počas krúživého pohybu

okolo sôch