silné drevo

kopa špagátu

pevná vôľa

a ešte aj svieti

lampa, ktorá stála presne tam, kde iné chýbali

čo k tomu treba:

hrubé drevené laty

(čím masívnejšie, tým lepšie… dve laty budú tvoriť nohy lampy, budú rovnakej veľkosti… na nich bude lata kratšia. Jej veľkosť si zvolíte podľa toho, akú širokú lampu budete chcieť)

lep na drevo

zvierky

kovové L-ko

(aby sa žiarovka nedotýkala stien lampy, vyvŕtali sme vrtákom do železa dieru v strede jednej strany kovového L-ka… ak sa chcete vŕtaniu vyhnúť, vyberte si takú veľkosť L-ka a taký rozptyľ stien lampy, vďaka ktorému sa vám žiarovka stien nedotkne)

aretácia

(na upevnenie objímky ku kovovému L-ku)

akumulátorový skrutkovač/vŕtačka

skrutky

ceruzka

objímka s textilným káblom, vypínačom a zástrčkou

špagát

nožnice

dekoračná žiarovka

IMG_4200_small

Zapojenie káblu, objímky, vypínaču a zástrčky nechajte na niekoho skúsenejšieho. Je ale dôležité, aby ste kábel pred umiestnením objímky prevliekli cez jednu časť aretácie, následne cez dieru v kovovom L-ku a druhou časťou aretácie. Až potom pripojte objímku. Aretácia bude slúžiť na uchytenie/upevnenie objímky ku kovovému L-ku.

Vyberte si miesto na jednej z lát, kde chcete kovové L-ko so zapojenou objímkou, káblom, zástrčkou a vypínačom umiestniť. Ideálne je zvoliť si miesto na late tak, aby objímka bola v strede laty (počítajte so žiarovkou).

Vyznačte si ceruzkou diery kovového L-ka. Vyvŕtajte diery (stačia dve) a kovové L-ko so všetkým, čo ste k nemu pripojili, priskrutkujte k late.

IMG_4179_small

Lepidlom natrite hornú stranu dlhšej laty, priložte krátku latu a upevnite zvierkami. Laty sa môžu pri upevňovaní posunúť, preto skontrolujte či sú zarovno skôr ako zvierky dotiahnete.

To isté zopakujte hneď s druhou dlhou latou. Natrite jej hornú stranu a priložte ju ku kratšej late. Zarovnajte a upevnite zvierkami.

Nechajte poriadne zaschnúť do druhého dňa.

IMG_4174_small

Po zaschnutí lepidla môžete zvierky odstrániť. Do objímky namontujte žiarovku a ide sa na namotávanie špagátu.

Špagát si priviažte ku kovovému L-ku a rovnomerne, radšej pomalšie, aby sa vám špagát neprekrýval, namotávajte na lampu dovtedy, kým neprekryjete kovové L-ko, objímku aj so žiarovkou.

IMG_4159_small

Na konci spravte pevný uzol.

IMG_4153_small

IMG_4131_small

IMG_4120_small

IMG_4144_small