utečenecká kríza

fenomén strachu z neznámeho

a jeho symbolická rovina

umenie aktuálne reagujúce

umelecké diela a dokumenty, ktoré si nenárokujú

na absolútnu pravdu

subjektívny vhľad umelcov aj utečencov

zastaviť, zamyslieť

hlavne prísť a vnímať

veci, ktoré sa dejú okolo

Fear of the Unknown/Strach z neznámeho