takto bolo

voľakedy

v stredoveku

dobové oblečenie a dobové vlasy 🙂

bez pásovej výroby

s rukami od mozoľov

vyrábali sa

veci dennej potreby

byť zas na chvíľu bližšie k svojej minulosti

nenúteným spôsobom bez zbytočného memorovania

a s možnosťou vyskúšať si remeslá tradičné aj tradičnejšie vo svojej pôvodnej podobe

a na vlastnej koži

Festival zabudnutých remesiel