drevo, lampa, osvetlenie, arli

kus dreva vyplavený Dunajom má niečo do seba a presne sme vedeli, čo s ním zamotaný vo farebných kábloch teraz visí nad hlavou a svieti Pozn. pos...

DIPLOMA FEST 2016 festival výstav diplomových prác alma mater: VŠVU asi že by sa mali mladí viac podporovať asi že to za to stojí a jak pravil je...