cestovali sme nie ďaleko len tak opodiaľ kúsok hore a do strany na Záhorie smer Slobodné kráľovské mesto Skalica ... inšpirácia na obzore vyme...